QUÍ SOM

L’Estufaire.Cat es una marca d’Ernest Castells, jove empresari dinàmic i professional, dedicat al desenvolupament de les energies renovables des del 2010, per contribuir fermament en l’impuls d’un nou model energètic que sigui renovable, net i sostenible. apassionat pel treball ben fet i com objectiu principal la satisfacció dels seus clients.

Creiem fermament en l’equilibri de l’esser humà vers la natura, l’explotació dels boscos es beneficiari per tothom, tant que el podem considerar com a be comú per a la societat en si, propietaris forestals veuen re-valoritzats  els seus boscos i com gestionats creixen mes ràpid, una bona gestió forestal redueix els riscos d’incendi forestals i eviten que siguin tant virulents i agafin tanta extensió, el nostre país es altament depenent energètic això fa de la biomassa un recurs propi, 150.000 tones de biomassa s’exporten cada any, a casa nostre el 2013 vàrem consumir 50.000 tn, un clar exemple de que hauríem d’exportar menys i consumir mes. No oblidem que per cada 10.000 tones de fusta que es consumeixen es creen 25 llocs de treballs directes, que en proporció amb els combustibles fòssils es crearien 9 llocs de treball.